Har du någon gång har haft en muskelsträckning så vet du hur ont det kan göra. Det finns både stora och små muskelsträckningar. Ibland kan du behöva söka vård och ibland inte.

Vad kan du göra själv?

I de fall där du får en mindre muskelsträckning eller muskelbristning behöver du inte söka akut vård. Det kan läka av sig själv inom några veckor. Men det gäller att du inte anstränger muskeln, även om du ska röra den. Om du inte kan röra muskeln är det viktigt att du söker vård. Annat som du kan göra är att ta smärtstillande, lägga tryckförband eller kyla ner området när det gör ont.

Ska du söka vård?

Det finns tillfällen där du bör söka vård för din muskelsträckning. Om du inte kan röra muskeln, om det gör ont och inte blivit bättre inom några dagar. Du kan antingen få hjälp av en fysioterapeut eller sjukgymnast och eventuellt få ett träningsprogram vid större muskelsträckningar. Vid vissa fall så kan även operation vara nödvändig.

Det finns mycket bra information online så att det är enkelt att söka upp fakta. Men det gäller också att vara källkritisk. För det finns sidor som inte skriver sanningsenlig information.